избор на език: bg en
Speech Level Singing

Какво е Speech Level Singing?

По своята същност тази техника позволява процесът на пеене да се извършва със същата лекота както при говорене.

SLS техниката позволява на певците да развият забележителен и още повече здрав глас, който е свързан в целия си обхват, позволяващ на певеца да преодолява, т.н. преходни зони (the bridges) на гласа и да миксира във високите регистри с лекота и без мускулно напрежение. SLS певците се представят във всеки стил със свобода и подвижност, техните гласове остават здрави за цял живот.

Главната цел на SLS обучението е да предизвика и поддържа здравословна и естествено произведена и релаксирана вокална фонация чрез използване на т.н инструментариум,който създава:

Защо певците се нуждаят от СЛС практиката?

Много певци съзнателно или подсъзнателно използват така наречените външни мускули с цел да пеят по-високо, силно или с повече емоция. Когато неподходящите мускули са ангажирани в опит да "подпомогнат" звука, вокалните струни не могат да вибрират свободно. В СЛС звученето, ларингса остава спокоен, нисък и стабилен (не се покачва при достигане на височини и не се натиска за достигане на ниските такива).

Вокалните струни остават правилно слепени или затворени през целият регистър, така че с преходните зони на гласа се работи без усилие, преминаването През регистрите се осъществява без прекъсване или промяна в звукоизвличането.

Като резултат от всичко това дикцията става изчистена и осъществена без усилие, звука е естествен, без да е манипулиран и форсиран.

Отношението към следните елементи правят СЛС различен от останалите методи. Това са: Дишане, освободено и спокойно звукоизвличане, така наречения бриджинг, затваряне или стесняване на гласните; гръден, главов и микс регистри.

ДИШАНЕ

Много вокални педагози надценяват техниката на дишане и дават упражнения, които предполагат прекалено голямо въздушно налягане, особено при достигане на високи тонове. СЛС учи следното: въпреки че на дишането е необходимо да се обърне внимание като на част от процеса на пеене, това не е най-важният въпрос във вокалното развитие. Прекомерното налягане на въздуха причинява стягане на гласните струни.

Всъщност високите тонове изискват по-малко въздух, защото гласните струни постепенно намаляват вибриращата си маса при изкачване към високия регистър. СЛС акцентира върху БАЛАНСА между "мускулите" (съпротивителната способност на гласните струни) и въздуха, резултатът на което е здравословно и свободно звукоизвличане.

Дишането при пеене е много спокоен процес.Когато казваме, че можете да го регулирате,това означава че позволявате това да се случи, т.е вдишването и издишването се извършва по начин, който най-добре отговаря на вашите музикални нужди. Не е необходимо да работите преднамерено върху дишането, освен ако имате лоша поза или тенденция за повишаване на гърдите и раменете или плитки вдишвания. Дори не е необходимо да правите някакви специални упражнения, за да заякчите дихателните мускули.

Диафрагмата е коремен мускул, който е достатъчно развит и силен, за да посрещне вашите нужди при пеенето.

Ако поддържате добра стойка, когато пеете и внимавате да не позволите на гърдите си да "колабират" докато издишате, диафрагмата е в състояние да се движи свободно и да се регулира от коремните мускули автоматично. Не е необходимо съзнателно да оказвате напрежение върху тези мускули.

Ако се опитате да ги контролирате, когато пеете, ще вкарате допълнително напрежение в тялото си, а това само ще предизвика пренатоварване на гласните струни.

aiming the air

Много малко въздух е необходим за производството на добрия тон. Дори и за силен тон, количеството на въздуха, който използвате трябва да бъде достатъчно, за да подкрепи вибрациите на вашия гласните струни - нито повече, нито по-малко, така че тонът ви да се произведен без никакво усилие или напрежение.

Правилна дихателна опора има тогава, когато е осъществен баланс между мускулите и въздуха. Получава се едновременно съгласуване на правилното количество въздух с подходящо прилепване на гласните струни.

ОСВОБОДЕНО И СПОКОЙНО ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ

aiming the air

Съзнателно вкарване на напрежение върху мускулите, които управляват въздушния поток има обратен ефект. СЛС учи, че спокойствието и освободеността са жизнено важни при пеенето. Така или иначе освободеността е резултат от добро звукоизвличане, а не причина. Певецът не би трябвало да усеща напрежение или стегнатост в нито една част на тялото си. Tрябва да остане чувствителен към всяко покачване на въздушното налягане и не трябва да форсира гласа. Силата на гласа е вторичен продукт на доброто звукоизвличане. Когато гласът достигне по-добра вокална координация, баланс и регистрация, силата се покачва естествено.

ПРЕХОДНИ ЗОНИ-bridges

Първостепенно значение в СЛС метода заемат функционирането на гласните струни и на способността на ученика да смесва плавно регистрите. Без напрежение,чрез правилно обслужване на преходните зони на на гласа, докато се поддържа нисък, стабилен ларинкс, слепени (затворени) вокални струни и единна връзка между регистрите. Преходните зони са също познати като passaggio или passaggi.

СТЕСНЯВАНЕ НА ГЛАСНИТЕ

Стесняването на гласните ще противодейства склонността на ученика да се сковава чрез активиране на външните мускули и оставането в гръдният регистър. Когато стесняваме гласните използваме по-ефективната гласна (по затворена) вместо тази, която е предпоставка за натиск, „дърпане“ в гръдния регистър. Колкото е по-стеснена гласната, толкова е по - лесно пеенето, без да се активират външните мускули. Например фразата “Somewhere over the rainbow” се изпява “Somew(i)r over the r(i)nbow“.

1. Когато гласната е стеснена или затворена, звукът ще се възприеме като правилен от слушателя. Ученикът е възпрепятстван от прекалено разтегляне или отваряне на устата, което променя звученето на гласната.

2. Когато гласната е по-стеснена, ученикът ще изпита чувство на лекота, докато преминава през преходните зони на гласа, които преди са били проблематични. Този процес се използва както за преходните зони на гласа, така и за подхождащите ноти към преходните зони, за да се насърчи лекотата в пеенето. Чувството за разширяване се получава след всяка област, която е подпомогната чрез стесняване на гласната, така че цялият глас е серия от цифрата 8 - модели на стесняване и разширяване.

ГРЪДЕН,ГЛАВОВ РЕГИСТЪР и МИКС

in and yan

Съществуват два често използвани, но неправилни методи за преминаване през свързващите зони на гласа.

В първият от тях гръдният глас се форсира и извежда във височините, доколкото е възможно(резултатът се възприема като викане). Вторият провокира прекъсване на равният тон в преходната зона и преминаване във фалцет. (Фалцето е придихателен звук, който не може да се свърже плавно с гръдният регистър).

Chest belters обикновено асоциират натиска със силата в пеенето и имат склонност към използването на много мускулатура. Често устата на певеца е широко разтворена в усмивка или гримаса, особено когато се опитва да пее по-високи тонове. Обикновено резултатът е разширяване на гласните и издишане на много въздух, особено в първата преходна зона.

Така нареченият Белтинг може да доведе до вокални щети и ограничения в гласовият диапазон и стил.

Подобно на гореописаното се случва и при класически тренираните певци. Главовият глас е смъкнат ниско долу в гръдният регистър, доколкото е възможно.Резутатът е неправилен баланс между регистрите и слабо звукоизвличане в долният регистът за жените.

СЛС обучава певците да миксират. Когато микса се използва правилно, връзката между регистрите запазва еднородността си при достигане на по-високите тонове и обратно.

Звукът е равен, естествен и силен в целият диапазон.