избор на език: bg en
Валентин Братованов

Валентин Братованов

Мечтите ми са да бъда перфектен във вокалното майсторство с да разкрия напълно заложеното в гласа си. Да мога да го контролирам бeз усилия. Това познание, което получавам на уроците искам да използвам, за да създам своя музика, да я представям на хората и да вълнувам душите им.

В работата ми с Дори харесвам професионалният подход, който е подкрепен с академични знания и способността преподаването да бъде демонстрирано веднага. Друг плюс на съвместната ни работа е, че урокът не се ограничава само във вокално отношение. Развива умения нужни за един изпълнител като-работа с текста, неговото разбиране и изиграване, динамика на чувства предадени чрез гласа.

Facebook профил


назад към страницата с други ученици